Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Kapsalon Haar & Zo by Bo besteed wordt aan de correcte verstrekking van informatie, kan Kapsalon Haar & Zo by Bo niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele inhoudelijke onjuistheden respectievelijk onvolkomenheden in, of voor schade ontstaan door, de aangeboden informatie op haarenzobybo.nl.

Voor een deel van de informatie is Kapsalon Haar & Zo by Bo afhankelijk van door derden verstrekte informatie. Kapsalon Haar & Zo by Bo stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze door derden verstrekte informatie.

Links

De Haar & Zo by Bo Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan kapsalon Haar & Zo by Bo evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.